Co je to extra okulární vidění (EOV)

Extra okulárním viděním je míněno vidění bez použití fyzických očí (můžeme ho nazvat také mimosmyslovým nebo intuitivním vnímáním). Vypadá to, že vidět bez použití očí umí všichni přirozeně už od narození. Protože ale tuto schopnost nijak nerozvíjíme, postupně zakrní nebo úplně zmizí. S rostoucím věkem, si tuto schopnost blokujeme nejen postupně nasbíranými traumaty, ale i přesvědčením, že bez očí prostě vidět nemůžeme a basta. Proto se také s narůstajícím věkem rapidně snižuje úspěšnost "znovu-aktivace" této schopnosti. Je třeba zmínit, že i v případě, že se podaří extra okulární vidění znovu aktivovat, stejně tak jako ostatní znalosti, schopnosti, či dovednosti, i extra okulární vidění může po čase zase zakrnět nebo zmizet, pokud není pravidelně využívána. Nicméně hlavním přínosem kurzu z mého pohledu není primárně získání schopnosti vidět bez očí. Skrze sebe-poznání a odstranění traumatických bloků totiž můžeme dosáhnout rozšíření našich přirozených schopností, dovedností a talentů, které přetrvávají, protože je využíváme v každodenním životě.