Přínos kurzu EOV

Je důležité zmínit, že celý přínos této metody netkví ve schopnosti dětí vidět se zakrytýma očima. Primárním cílem kurzu totiž není "naučit" děti vidět bez použití očí. Přestože se jedná o zajímavou schopnost, dalo by se říci, že tato schopnost je nám zejména indikátorem toho, zda-li se dítěti daří "spojit samo se sebou" nebo zda-li mu v tomto spojení něco brání (většinou nějaké trauma, vzorce chování nebo přesvědčení atp.).

Během kurzu nedochází pouze k obnovení přirozené schopnosti vidět bez použití očí, ale jedná se o metodu, jejíž cílem je zejména snaha o odstranění případných emocionálních bloků, škodících vzorců chování či pokřivený přesvědčení. Právě ty mohou být překážkou jak schopnosti vidět bez použití fyzických očí, tak i rozvoji dalších vrozených schopností, dovedností a talentů.

Během cvičení se snaží o

  • snížení frekvence mozkových vln do hladiny alfa, což přináší klid, kontrolu emocí, zlepšení soustředění, usnadnění učení a samo-léčení
  • odstranění traumatických zátěží (automatické programy převzaté ve formativním období nebo trans-generačně), které nás brzdí v rozvoji našich schopností a talentů včetně intuice
  • rozvoj spirituality, který přináší zvýšení sebedůvěry a rozpoznání vlastní hodnoty a tudíž působí také jako zábrana vzniku nových traumat

Hlavním přínosem kurzu je tedy rozvoj sebe sama a rozvoj spirituality. Díky tomu poznáváme svou sebe-hodnotu a přirozeně s tím znovu nabýváme sebe-vědomí, sebe-jistotu tudíž důvěru nejen v sebe, ale i ve vše co nás obklopuje. To s sebou přináší vnitřní klid, porozumění a větší toleranci k sobě i k ostatním, což se projeví ve vztazích jak v rodině, tak i s okolím. Přirozeně se rozpouští nejrůznější druhy strachů, přichází samostatnost, zodpovědnost jak k sobě, druhým i k přírodě. Celý tento proces tedy umožňuje využívání větší části našeho vrozeného potenciálu, našich vrozených schopností, dovedností i talentů. Zvyšuje pozornost k intuici, zvyšuje schopnost soustředění, schopnosti si pamatovat, což dětem usnadňuje projít vzdělávacím procesem. Nezřídka dochází i k rozvoji talentů v tancování, zpěvu, malování, hraní na hudební nástroj nebo ve sportu.