Reference

Eva - maminka Anny (13 let)

Před začátkem kurzu: Neklid, podrážděnost, úzkost, strach, panické ataky, výbuchy vzteku.

Během kurzu: 1-3 dny po proběhlé lekci byla zklidněná, více přítomná, zajímala se o věci kolem sebe trpělivě, v klidu, bez neklidu a s větším zájmem než obvykle. Ve škole přišlo také zklidnění, cca po 4. lekci, více se soustředila na učivo.

Ke konci kurzu: Zklidnění, bytí v přítomnosti, více soustředění, panické ataky neproběhly od konce kurzu, zlepšení ve škole. Komunikace s rodiči více v klidu a bez stresu.

K lektorce: Velmi spokojeni, Markéta byla milá, vycházela nám vstříc, Anička si ji oblíbila, na každou lekci se těšila. Sezení s rodiči také velmi milé, podrobně a trpělivě vše vysvětlila tak, abychom všemu porozuměli.

Ke kurzu: Ano, doporučujeme dál dalším rodičům v okolí. Vzhledem k tomu, jaký progres vidíme na naší dceři. Moc děkujeme!

Anna - maminka Adiny (7 let)

Před začátkem kurzu: Adinka byla před kurzem ze všeho vystrašená, nesamostatná, bez sestry se sama neodvážila sama cokoli podniknout. Její projevy při neúspěchu nebo jakémkoli nedorozumění byly extrémně vyhrocené. Často docházelo k emočním propadům, ze kterých se dlouho vzpamatovávala. Bylo pro nás jako pro rodiče těžké chápat, co se v ní odehrává a co asi potřebuje. I když o všem dokázala mluvit, stejně jsme cítili, že je tam jakási bariéra, která nedovoluje být si co nejblíže, porozumět si. Točili jsme se ve stále stejném kolečku výbuchů emocí a relativním klidu.

Během kurzu: První obrovská změna nastala hned po první hodině kurzu. Adinka byla naduvěřitelně vyklidněná, pozorovali jsme, že situace, které by ji předtím úplně vykolejily, teď přecházela s klidem a pochopením. Bylo znát, že získala sebevědomí, že dokázala překonat strach z toho, že se jí vidění nepodaří. Podařilo hned a proto došlo k obrovskému uvolnění napětí. Byla radostná, klidná, jistá. Sama se nabízela, že některé výzvy zkusí a zvládne sama. Od druhé lekce přišel nějaký propad, možná to souviselo s velkým zdravotním zákrokem a stresem kolem něj. Vrátily se emoční výbuchy, jakoby se ve všem znovu utápěla, nemohla najít samu sebe a stav radosti po první hodině. Objevovaly se u ní dosud nepoznané strachy. Nechtěla se doma vracet k úkolům z kurzu, bylo to takové zvláštní tabu.

Ke konci kurzu: V posledních hodinách kurzu opět došlo ke změnám. Cítíme, že se ustálila, možná i našla svou přirozenost, radost ze života jako takového. Dokáže komunikovat problémy bez emočních výbuchů. Je svá a vypadá to, že si svůj "nový život" užívá. Změnil se i její přístup k sestrám, nepotřebuje s nimi bojovat jako před kurzem. Strachy se úplně zmenšily, některé vymizely, jiné dokáže dobře popsat a v rámci svých možností překonat. Máme z ní velkou radost, je zase veselá, živá, sebevědomější.

K lektorce: Velmi. Markéta je empatická, dokáže se na dítě naladit, poradit, pomoct. Adinku si hned po první hodině získala, přestože se jí Adi velmi bála a nechtěla s ní sama pracovat. Dokonce teď po skončení kurzu je jí velmi líto, že se s Markétou nebude vídat jako dosud. Komunikace s Markétou byla velmi příjemná, jakákoli překážka díky ní přestala být problémem. Krásně nám rodičům všechna doporučení z lekcí vysvětlovala, abychom vše dobře pochopili a zapadlo to do našeho rodinného života co nejlépe.

Ke kurzu: Musím říci, že před začátkem kurzu jsem si jako máma tří dcer říkala, jak bude fajn, že si naše holky osvojí novou dovednost, že nám to zpestří život. Ale to, co s každou hodinou přišlo, byla neuvěřitelná jízda.

Nečekala jsem, že mi kurz poskytne hluboký náhled na celkovou rodinnou situaci. Že mi pomůže vidět svět očima našich dcer. Bylo to jedno velké wow za druhým.
Jakoby konečně někdo popsal to, co jsme cítili, prožívali, ale sami nedokázali pochopit, změnit a aplikovat.
Jsem vděčná, že jsme do kurzu šli, protože nám pomohl utřídit myšlenky. Změnit spoustu našich přesvědčení. Když přijde nějaké zaváhání, vracíme se k doporučením. Díky nim se můžeme zase nacítit a naladit na to, jak vše udělat co nejlépe pro danou situaci.
Pro nás rodiče je to obrovská transformace, kterou jsme na začátku vůbec nepředpokládali. Pozitivní změny vidíme díky kurzu v celé rodině. Vše je teď u nás více v klidu a pochopení.
Velké pozitivum je i to, že jsou ke kurzu potřeba oba rodiče. Každý z nás si odnesl spoustu aha momentů, se kterými dokážeme pracovat dál. Řekla bych, že nás kurz tak nějak vrátil do naší přirozenosti. Do toho, co je jen naše bez ohledu na požadavky okolí. Pomohl nám najít sami sebe.

Anna - maminka Magdy (9 let)

Před začátkem kurzu: Magda byla na začátku kurzu natěšená, že se naučí novou schopnost, viděla u své sestry, která začala s kurzem dříve, že se jí od první hodiny daří velmi dobře. Očekávala, že to bude mít úplně stejně se stejnými výsledky. To se však v prvních hodinách nestalo a hodně ji to zklamalo. Měla obavy, že jí vidění nepůjde, že není tak dobrá jako sestra, srovnávala se s ní. Sebevědomí se snižovalo.

Během kurzu: Změna nastala v polovině kurzu, kdy se jí začalo dařit a pochopila, že se nemůže srovnávat se sestrou, protože její cesta je jiná a schopnosti také. Začala se soustředit sama na sebe a od té chvíle byly velké pokroky ve všem. Dodalo jí to odvahu, sebejistotu, klid.

Ke konci kurzu: Na konci kurzu se už vůbec neobjevovaly tendence hodnotit své schopnosti se sestrou. Pochopila, že její cesta je odlišná, ale stejně zajímavá. Sebevědomí se rozhodně zvýšilo, kurz ji celkově zklidnil, ukotvil. Pro nás rodiče to byla neuvěřitelná cesta, kdy jsme díky doporučením mohli pochopit její vnímání světa a témat spojených s jednotlivými lekcemi. V každé lekci bylo pro nás hodně aha a uvědomění. Pomohlo nám to k přiblížení se víc k sobě. Vracíme se k doporučením stále, abychom si připomněli, jak v nastalých situacích měnit svůj přístup k Magdě.

K lektorce: Velmi. Její empatie, vstřícnost a milé vystupování pomohlo Magdě k okamžitému odbourání strachu před jinými lidmi a otevření se novým dovednostem. Pro nás rodiče vytvořila bezpečné prostředí k uvolňování našich obav, pomohla nám s pochopením jednotlivých doporučení, často jsme tak mohli jít do hloubky v konkrétních tématech.

Ke kurzu: Kurz je skvělý pro děti, protože se hravou formou naučí objevit své nové schopnosti, které určitě pomohou k větší sebejistotě, zklidnění, ukotvení se. Rodičům kurz ukáže nový pohled na své děti, pomůže s pochopením jejich vnímání světa a témat s ním spojených. Kurz jako takový mění celou rodinu a vztahy v ní, velmi jemným, přesto hlubokým a silným způsobem.