Historie EOV

V Mexiku v 70. letech 20. století během meditace Senora Marla (María del Socorro Pérez Farfán) sepsala krátký dokument, na základě něhož se různí lidé začali zabývat relaxačními a meditativními technikami, díky nimž děti dokázaly vidět bez použití svých fyzických očí. Pochopila jsem, že jako první se jím začal zabývat Guillermo Altamirano, který později inspiroval i další: Jacoba Grinberg-Zylberbauma a Noé Esperóna (zakladatele metody extra okulárního vidění, jak jsem ho poznala já), později i Verenice Carvajal. Všichni se na základě Marliných poznámek věnovali rozvíjení této schopnosti u dětí. Noé a Verenice jsou dnes hlavními reprezentanty extra okulárního vidění v Mexiku. Verenice dlouhou dobu spolupracovala s Noém a dnes každý z nich pracuje individuálně na svých projektech týkajících se extra okulárního vidění.

Noé Esperón rozpracoval Marliny meditace v komplexní metodu. Rozšířil je o mnoho cvičení a především vytvořil konkrétní doporučení pro rodiče, které považoval za důležité, aby dokázal znovu aktivovat extra okulární vidění u všech dětí. Nejprve Noé vedl skupinové kurzy, ale měl pouze 50% úspěšnost. Zjistil, že aby dokázal znovu probudit extra okulární vidění u všech dětí, musí vést kurzy individuálně a nejprve je třeba dětem pomoci odstranit případná traumata, která jim brání v dosažení extra okulárního vidění. Proto celý kurz rozpracoval až do dnešní podoby.