Jak kurz probíhá

Kurz probíhá vždy individuálně. Jedná se o 10 na sebe navazujících lekcí. Ideální rozestup mezi lekcemi jsou 4-10 dní - prakticky se tedy jedná o 1 lekci týdně. Každá lekce trvá cca 1,5 hodiny - 60 minut se pracuje s účastníkem kurzu a poté přibližně 30 minut

  • v případě dětí (7-12 let) - s jeho rodičem/rodiči. Vždy je výhodou přítomnost obou rodičů. Pokud přítomnost obou rodičů není možná, tak se podle témat střídají. Minimálně na 2. a 4. lekci je nutná přítomnost tatínka.
  • v případě dospívajících (13-21) - s účastníkem kurzu a rodičem (záleží na dohodě)
  • v případě dospělých (21+) - samozřejmě pouze s účastníkem kurzu bez nutnosti přítomnosti rodičů :-)

Následný rozhovor může trvat i déle (zejména v prvních lekcích se velmi často protáhne). Probereme vše, co vyvstane během lekce a poskytnu konkrétní individuální doporučení týkající se přístupu k dítěti (případně doporučení určené přímo pro dospívajícího nebo dospělého účastníka kurzu). Z podvědomých obrazů účastníka kurzu se objeví, jak moc nebo málo jsou naplňované jeho potřeby a jaké změny by pro něj byly vhodné, aby se dále mohl bez překážek vyvíjet v jeho plném potenciálu.

Je důležité aby během následujících dnů, ideálně po dobu celého týdne až do další lekce, byla doporučením věnována dostatečná pozornost. Pokud se jimi rodina (případně dospělý účastník kurzu) řídí, dochází k "přeprogramování" dosavadních vzorců a upevnění příznivějšího nastavení, které již nebrzdí rozvoji jeho plného potenciálu.

Po celou dobu lekce má účastník zakryté oči maskou. Každá lekce je věnovaná konkrétnímu tématu. Provádí se cvičení, jejichž cílem je navodit mozkové vlny alfa - tento stav přirozeně dosahujeme při spánku, meditaci, nebo hluboké relaxaci. Aktivují se obě mozkové hemisféry, dosahuje se kontaktu s podvědomím, probouzí se intuice a kreativita.

Kurz by neměl probíhat v bydlišti účastníka kurzu, protože doma přetrvávají energie, které by mohly bránit otevření extra okulárního vidění.